گروهي از اعمال جراحي مي باشند که براي اصلاح چين و چروک هاي پيشاني،خطوط اخم و بالابردن ابروها و همينطور بهبود اثر آن بر پلک فوقاني انجام مي شوند.

 يک ابروي زيبا در حالت استراحت در بالاي لبه بالايي کاسه چشم قرار مي گيرد در حاليکه يک قوس تدريجي در سمت خارج بر مي دارد و انتهاي خارجي آن از قسمت داخلي اش در سطح بالاتري قرار مي گيرد.

 با افزايش سن و در اثر جاذبه و آسيب هاي ناشي از نور خورشيد و حرکات عضلات پيشاني بسيار معمول است که ابرو افت کرده و حالت صاف و افقي پيدا کند.

 اگر ابروي پايين افتاده ، ابراز احساسات از طريق صورت و ظاهر کلي آنرا تحت تاثير قرار داده باشد يک ليفت پيشاني و ابروها مي تواند موجب جوانتر کردن و بهبود اين تظاهرات در يک سوم بالايي صورت تان شود.

 هرساله هزاران نفر تحت جراحي ليفت ابروي موفق قرار مي گيرند و از نتايج آن خرسند هستند.

 

بطور خلاصه ليفت پيشاني و ابروها:

1- چين و چروک پوست پيشاني را کاهش مي دهد و ظاهر جوان تري به آن مي بخشد.

2- باعث بهبود خط اخم ، چروک عمودي بين دو ابرو مي شود

3- ابروي پائين و يا افتاده را که روي پلک فوقاني را پوشانده را به موقعيت قبلي اش مي برد .

4- ابرو را بالا برده و وضعيت جوان و هوشياري تري به بيمار مي دهد .

 

محاسن و معايب ليفت ابرو و پيشاني :

 زمانيکه شما براي ليفت ابرو و پيشاني اقدام مي کنيد بايد محاسن و معايب آنرا با هم مقايسه کرده و سپس تصميم مناسب را اتخاذ نماييد.

 

محاسن: 1)يک ابروي پايين افتاده و آويزان روي پلک بالايي را به موقعيتي مناسب تر جابجا مي کند. 2)ابروها را براي ايجاد ظاهري هشيارتر و جوانتر بالا مي برد. 3) ظاهر شما را شادتر و دوستانه تر مي کند.

 

معايب: 1)تنها يک جراح پلاستيک با تجربه مي تواند دسترسي شما را به اهدافتان از عمل جراحي فراهم نمايد.2)انتخاب روش انجام ليفت ابرو براي رسيدن به نتايج مناسب بسيار مهم است و در کل اين عمل بسيار به جراح وابسته است. 3)شما ممکن است به جراحي زيبايي پلک همزمان نياز داشته باشيد چرا که يل ليفت پيشاني و ابروها باعث اصلاح پلک هاي پف کرده و يا جمع شدن پوست اطراف چشم نمي شود.

 

اعمال جوان سازي که معمولا” همراه يا بدنبال يک ليفت پيشاني و ابروها انجام مي شوند شامل :

 1- بلفارو پلاستي جهت اصلاح پلک ها

 2- ليفت صورت جهت اصلاح تغييرات افزايش سن در قسمت مياني و تحتاني صورت و گردن

 3- روش هاي بازسازي پوستي

 

کانديداي مناسب براي ليفت پيشاني و ابروها:

 1-فرد مناسب براي انجام اين عمل بايداز نظر فيزيکي سالم باشد،هيچ بيماري فعال در حال حاضر يا شرح حالي از يک بيماري جدي در گذشته نداشته باشد

 2- اين اعمال اکثرا براي اصلاح اثرات افزايش سن در افراد 40 تا 60 سال انجام مي شود ، ولي در هر فردي که ثانوي به استرس و فعاليت بيش از حد عضله پيشاني خطوط واضح اخم يا چين هاي عرضي پيشاني دارد بکار رود.

 3-اين اعمال مي توانند در آن دسته از افراد که بطور ارثي از ابروهاي قرار گرفته در پايين تر از حد طبيعي و يا خطوط اخم در بالاي بيني شاکي هستند، ظاهري سرزنده تر و هشيارتر ايجاد نمايند.

 4-در فردي که موقعيت پايين افتاده ابرو بخصوص در قسمت خارجي آن، باعث ايجاد ظاهري خسته و غمگين شده باشد.

 5- در فردي که چين و چروک هاي عرضي عميق در پيشاني داشته باشد.

 6- در فردي که خط اخم واضح بين ابروها يا در بالاي بيني داشته باشد.

 7- در فردي که افت ابرو با ايجاد پوست اضافي و آويزان در بالاي چشم همراه باشدو اين موضوع مانع از انجام راحت بکارگيري لوازم آرايشي در پلک بالايي شود.

 8-اگر به آرامي پوست بالاي ابروهايتان را بالا بکشيدو اين کار موجب از بين رفتن بيشتر پوست اضافي پلک بالايي تان شود، بنظر مي رسد که ليفت ابرو گزينه مناسبي براي شما باشد.

 9-انتظارات واقع گرايانه و مشخص از عمل داشته باشد .

 10-اگر شما در حال حاضر سيگاري بوده يا همين اخيرا” آنرا ترک کرده ايد فرد مناسبي براي انجام اين عمل نيستيد چرا که سيگار بطور واضح احتمال بروز عوارض پس از عمل را بالاتر مي برد.