آيا امکان عمل جراحي بيني با ليزر وجود دارد؟
هرچند که ليزر يک وسيله جراحي است و که کاربرد هاي فراواني در پزشکي دارد ، اين روش براي ايجاد برش هاي جراحي و برداشتن ضايعاتي مثل تومورها استفاده مي شود. در رابطه با جراحان بيني بايد بدانيد که کاربرد آن در برداشتن تومورهاي خوش خيم و بدخيم دهان و حلق و حنجره است و همچنين براي برخي از درمان هاي لازم در بيماري هاي بيني و سينوس مثل پوليپ نيز کاربرد دارد. با توجه به موارد کاربرد ليزر هر چند که اين روش بسيار گسترده است اما جايگاهي در جراحي زيبايي ندارد زيرا ليزر نمي تواند تغييري در بافت بيني و فرم استخوان ها ايجاد نمايد ، هدف اصلي جراحي بيني تغيير سايز و فرم استخوان و غضروف بيني است که استفاده از ليزر براي اين کار کاملا بي مورد است. در بيشتر موارد که عنوان جراحي بيني با ليزر بيان مي شود ، ممکن است برش هاي پوستي لازم در جراحي بيني با ليزر انجام شود.

آيا ضربه شديد به بيني عمل شده، بعداز چندين ماه خطرناک است؟آيا ضربه شديد به بيني عمل شده، بعداز چندين ماه خطرناک است؟
به طور کلي چه بيمار بيني اش را عمل کرده و چه عمل نکرده باشد، اگر ضربه محکمي به آن بخورد حتما توسط پزشک بايد معاينه صورت گيرد چراکه ممکن است يکسري مشکلات ازجمله خون ريزي هاي زير مخاطي از چشم بيمار و خانواده اش پنهان بماند و بعد از مدتي فرد را با مشکلاتي از قبيل هماتوم و آبسه مواجه کند که در بدترين شرايط ممکن است تيغه غضروفي بيني از بين برود و بيمار دچار بيني زين اسبي (saddle nose) شود و همين طور ممکن است آسيب‌شان به مغز هم سرايت کند و باعث آبسه مغزي و مننژيت شود.