عمل جراحي زيبايي شکم که ابدومينوپلاستي نيز ناميده مي شود ، براي اصلاح بدشکلي هاي شکم که مي تواند ارثي بوده و يا بخصوص ثانوي به بارداري ، افزايش سن و تغييرات زياد در وزن ايجاد شده باشد، انجام مي شود.

 در حين اين عمل،جراح پلاستيک چربي و پوست اضافي را از قسمت تحتاني شکم برداشته و در بيشترموارد عضلات خط وسط شکم را که ضعيف و از هم جداشده اند ، با ترميم بهم نزديک تر و سفت تر مي کند و ظاهري زيباتررابراي شکم ايجاد مي نمايد

 

محاسن و معايب جراحي شکم :

 زمانيکه شما براي جراحي زيبايي شکم اقدام مي کنيد بايد محاسن و معايب آنرا با هم مقايسه کرده و سپس تصميم مناسب را اتخاذ نماييد.

 

3 فايده اصلي : 1) اين جراحي باعث صاف شدن شکم تان مي شود. 2) شما در لباس ها و مايوها بهتر ديده مي شويد. 3) هيکل شما در کل جوانتر بنظر خواهر رسيد.

 

3 ايراد اصلي: 1)يک خط برش در ناحيه لباس زيرتان خواهيد داشت. 2) در صورت حاملگي بعد از عمل نتايج آن ممکن است تحت تاثير منفي قرار بگيرد. 3) افزايش وزن بعد از جراحي ممکن است بطور منفي نتايج جراحي را تحت تاثير قرار دهد.

 

کانديداي مناسب جراحي زيبايي شکم

1-فرد مناسب براي انجام اين عمل بايداز نظر فيزيکي سالم باشد،هيچ بيماري فعال در حال حاضر يا شرح حالي از يک بيماري جدي در گذشته نداشته باشد و انتظارات واقع گرايانه از عمل داشته باشد

 2-افرادي که قصد کم کردن شديد وزن دارند ، يا تمايل به باردارشدن در آينده دارند ، بهتر است که عمل خود را به تعويق بياندازندچون تغييرات زياد در وزن مي توانند باعث اثر منفي برنتايج عمل شوند .

 3-اين جراحي درمان چاقي نيست و جايگزين برنامه هاي ورزشي و رژيم غذايي نمي باشد. وزن شما قبل از عمل بايد براي حداقل 6 ماه ثابت بوده باشد.

 4-اگر تمايل به بارداري در آينده داريد بهتر است عمل فوق را به تعويق بياندازيد.در حين جراحي شکم،عضلات شکم بهم نزديک مي شود که با حاملگي بعدي مجددا” از هم جدا مي شوند.

 5- اگر داراي چربي داخل شکم فراوان هستيد که دور احشاي شکمي را گرفته است احتمالا” قبل از جراحي زيبايي شکم به رژيم ها يا جراحي هاي کاهش وزن نياز داريد.

 6-برش هاي ناشي از اعمال جراحي قبلي مانند جراحي کيسه صفرا مي تواند مناسب بودن شما را زير سوال ببرد.

 7-اگر شما در حال حاضر سيگاري بوده يا همين اخيرا” آنرا ترک کرده ايد، کانديداي مناسب جراحي زيبايي شکم نيستيد چرا که سيگار بطور واضح احتمال بروز عوارض پس از عمل را بالاتر مي برد.حداقل 6 هفته قبل از عمل بايد سيگار را کنار گذاشته باشيد.

 

جايگزين هاي ابدومينوپلاستي :

در خلال ويزيت اوليه تان ممکن است جراح پلاستيک تان به اين جمع بندي برسد که شما کانديداي مناسبي براي اقدامات کمتر تهاجمي تري براي اصلاح وضعيت شکمتان باشيد.

 

اين اقدامات مي تواند شامل ليپوساکشن، پانيکولکتومي( برداشت ساده و تنهاي پوست آويزان زيرشکم) ويا يک ميني ابدومينوپلاستي (که در آن نياز به انجام همه مراحل يک ابدومينوپلاستي کلاسيک و کامل نمي باشد) باشند که بر اساس صلاحديد جراح و شرايط شما پيشنهاد مي گردد.