دکتر مديا اسلاميدکتر مديا اسلامي فوق تخصص جراحي پلاستيک و زيبايي در سال 1373 در رشته علوم تجربي از دبيرستان خوارزمي گرگان مدرک ديپلم را اخذ کرده و در همان سال در آزمون کنکور سراسري در رشته پزشکي در دانشگاه علوم پزشکي مشهد پذيرفته شدند.

در سال 1380 با مدرک دکتراي پزشکي عمومي فارغ التحصيل شده و دو سال در مناطق محروم سيستان و بلوچستان طرح پزشکي عمومي خود را گذراندند.

ايشان در سال 1382 در رشته تخصصي جراحي عمومي در دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي تهران قبول شده وپس از گذراندن دوره چهار ساله رزيدنتي در بيمارستان لقمان تهران در سال 1386 موفق به اخذ مدرک دکتراي تخصصي جراحي عمومي شده و دو سال طرح جراحي را در شهر نقاب سبزوار گذراندند.

دکتر مديا اسلامي در سال 1389 در آزمون ورودي رشته فوق تخصصي جراحي پلاستيک با رتبه چهارم در دانشگاه علوم پزشکي تهران پذيرفته شده و پس از طي دوران سه ساله آموزش فوق تخصصي در بيمارستان امام خميني تهران در سال 1392 در رشته فوق تخصصي جراحي پلاستيک فارغ التحصيل شدند.

و از سال 1392 به عنوان عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشکي گلستان در شهر گرگان شروع به کار نموده و در بيمارستان دولتي 5 آذر گرگان و همچنين در مطب شخصي و مراکز خصوصي مشغول به جراحي و ارايه خدمات درماني به مراجعين محترم هستند.

 

مطالب موجود در سايت همگي بر اساس منابع معتبر جراحي پلاستيک در دنيا ميباشد و  قابل استناد از نظر تصميم گيري صحيح و اصولي در انتخاب جراحي متناسب با شما خواهد بود تلاش بر اين خواهد بود تا با بروز کردن مناسب مطالب و سعي در پوشش اکثر سوالات رايج شما راه در تصميم گيري هموارتر گردد.

هدف ايشان از ايجاد اين سايت پيدا کردن ديد مناسب مراجعين نسبت به جراحي هاي زيبايي و ترميمي استاندارد و تصميم گيري بهتر نسبت به انجام آنها مي باشد. مهم نيست که جراح انتخابي شما چه کسي است، مهم ديد درست و علمي شما نسبت به جراحي و افزايش آگاهي شماست.

اميدست با مطالعه مطالب سايت افق ديدتان نسبت به اقدامات علمي و تا حدودي نحوه جراحي وسيعتر گردد تا در اين آشفته بازار مسايل زيبايي و دخالت رشته هاي غير مرتبط در اين حيطه از آسيب هاي جبران ناپذير برحذر بوده و به نتيجه دلخواه برسيد.

مطالب موجود در سايت همگي بر اساس منابع معتبر جراحي پلاستيک در دنيا ميباشد و  قابل استناد از نظر تصميم گيري صحيح و اصولي در انتخاب جراحي متناسب با شما خواهد بود تلاش بر اين خواهد بود تا با بروز کردن مناسب مطالب و سعي در پوشش اکثر سوالات رايج شما راه در تصميم گيري هموارتر گردد.